01.gif

KANCELARIA ADWOKACKA

rozetka.PNG

Paul Ostrowski jako adwokat służy Państwu pomocą we wszystkich kwestiach prawnych od 06.02.1979 roku.
Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

~ poradnictwa we wszelkich kwestiach i problemach prawnych
~ pomocy prawnej w problemach urzędowych, ubezpieczeniowych, z firmami i prywatnych
~ sądowego dochodzenie praw lub obrony przed roszczeniami
~ reprezentacji w sprawach karnych i wykroczeniach
~ formułowania oraz sprawdzania umów i kontraktów

Do kompetencji adwokata Paula Ostrowskiego należą obok kwestii ogólnoprawnych w szczególności następujące dziedziny:

+ PRAWO PRACY
~ reprezentacja przed sądami i pozasądowo pracobiorców i pracodawców w kwestiach spornych dotyczących    upomnień, wymówień, wynagrodzenia i innych wynikających z umowy o pracę
~ formułowanie umów z zakresu prawa pracy, jak np. umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, umowy    regulujące

+ PRAWO MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE
~ sądowa i pozasądowa reprezentacja w sprawach dotyczących separacji, rozwodu oraz w sprawach    związanych z rozwodem, jak np. kwestie alimentacyjne, majątkowe i opieki nad dziećmi

+ PRAWO KOMUNIKACYJNE
~ regulacja kwestii szkód powstałych na skutek wypadku wraz z postępowaniem i obroną w sprawach    odszkodowań, odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu oraz prawa do renty powypadkowej,
~ obrona w sprawach karnych i w przypadku wykroczeń drogowych

+ PRAWO LOKALOWE
~ sądowa i pozasądowa reprezentacja najemców i wynajmujących, szczególnie w przypadku wymówienia
~ formułowanie umów o najem

+ EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI I PRAWNA REALIZACJA UMÓW 

+ PRAWO ADMINISTRACYJNE
~ sądowa i pozasądowa reprezentacja w sprawach urzędowych

+ PRAWO KARNE I PRAWO POSTĘPOWANIA DOCHODZENIOWEGO
~ reprezentacja w sprawach karnych i wykroczeniowych

+ Polnisches Recht
Adwokat Paul Ostrowski jest upowżniony do występowania przed wszystkimi sądami grodzkimi, okręgowymi
i wyższymi sądami krajowymi oraz sądami pracy, socjalnymi, skarbowymi i administracyjnymi na terenie Niemiec, posiada zezwolenie na występowanie przed Sądem Grodzkim i Sądem Krajowym w Darmstadt oraz przed Wyższym Sądem Krajowym we Frankfurcie nad Menem.

Adwokat Paul Ostrowski ściśle współpracuje z kancelariami adwokackimi i notariuszami polskimi - głównie w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Lublinie.

Kancelaria udziela porad obywatelom polskim nie mówiących po niemiecku oraz zajmuje się przypadkami poza granicami Niemiec.

click.PNG

frankfurt + darmstadt + berlin+ warszawa + kraków + poznań

shields.PNG
01a.gif