paul_różowy.PNG

CURRICULUM VITAE

rozeta_3.PNG

Adwokat i notariusz a.D. Paul Ostrowski ukończył z wynikiem "bardzo dobrym" studia prawnicze
na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca magisterska "Wchodzenie w życie ustaw" została oceniona wyróżniająco. Za prace magisterską otrzymał II Nagrodę Sejmu RP. Praca ta została umieszczona w zbiorach Biblioteki Sejmu.

Po ukonczeniu studiów pracował naukowo na Wydziałach Prawa oraz Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjął studia prawnicze na Ludwig-Maximilian-Uniwersität w Monachium, gdzie po VII semestrze złożył z wyróznieniem pierwszy egzamin państwowy w zakresie prawa. Po odbyciu aplikacji
w okręgu Wyższego Sądu Krajowego Monachium II zdał drugi egzamin państwowy z prawa.

Od lutego 1979 roku jest dopuszczony jako adwokat, a od lipca 1989 do listopada 2012 roku był notariuszem.

Paul Ostrowski jest zatwierdzonym i upoważnionym tłumaczem języka polskiego dla sądów i notariuszy,
członkiem Stowarzyszenia Adwokatów Niemieckich, Stowarzyszenia Adwokatów południowej Hesji, DAV-Polska
(Stowarzyszenie Adwokatów Niemieckich w Polsce oraz grupy roboczej Specjaliści i Adwokaci - Prawo Drogowe w Niemczech.

frankfurt + darmstadt + berlin+ warszawa + kraków + poznań

shields.PNG
03.gif