RODO - Polityka Prywatności 

1. Osoby odpowiedzialne

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny:

PAUL OSTROWSKI

Adwokat i notariusz a.D.

(dalej: PAUL OSTROWSKI)

Hans-Karl-Platz Am Markt 7

64347 Griesheim / Darmstadt, Niemcy

 

https://www.advo-ostrowski.de

E-Mail: info@advo-ostrowski.de

Telefon: +49 (0) 6155 2028

Telefon: +49 (0) 6155 2029

Faks: +49 (0) 6155 2116

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej http://www.rechtsanwalt-ostrowski.de

 

przeglądarka używana w urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Poniższe informacje zostaną zebrane bez ingerencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

adres IP żądającego komputera,

data i czas dostępu,

nazwa i adres URL pobranego pliku,

strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),

używaną przeglądarkę oraz jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera oraz nazwę dostawcy Internetu użytkownika.

Wspomniane dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową,

zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,

ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,

do pozostałych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Zasadniczo gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań umownych, bądź gdy osoba wyrazi na to zgodę. Wykorzystujemy dane osobowe również w ramach procedur, względnie przepisów ustawowych, które nas dotyczą, jeśli jest to niezbędne do ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów innych podmiotów, bądź celem dochodzenia, zabezpieczenia lub wykonania swoich praw, bądź obrony przed roszczeniami wobec nas.

b) Newsletter

Oferujemy możliwość pozostawania z nami w kontakcie za pośrednictwem naszego newslettera. Podstawą prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO jest wyrażenie zgody przez użytkownika. W tym celu prosimy o podanie formy adresatywnej oraz imienia i nazwiska, aby móc zwrócić się do użytkownika osobiście, jak również adresu E-Mail oraz zakresu zainteresowań. Aby upewnić się, że nikt inny nie dokonał subskrypcji newslettera i że nie będą przesyłane niechciane wiadomości, na podany adres E-Mail wyślemy wiadomość z potwierdzeniem. Aby aktywować subskrypcję, należy kliknąć na link zawarty w wiadomości. W przypadku korzystania z newslettera, działania użytkownika są analizowane w formie zanonimizowanej, bez tworzenia odniesienia do konkretnej osoby. Dane te obejmują:

wysłane i dostarczone wiadomości

otwarcia stron (zmierzone / niewidoczne / łącznie)

kliknięcia i otwarcia stron na urządzeniach końcowych

kliknięcia, otwarcia stron oraz dostarczanie w czasie

powroty do nadawcy (brak możliwości dostarczenia wiadomości)

wylogowania

wskaźnik aktywności

Informacją niezbędną do wysyłki newslettera jest jedynie adres E-Mail. Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane do umieszczania osobistych form adresatywnych. Po potwierdzeniu zapisujemy dane przekazane przez użytkownika w celu przesłania newslettera (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Zgodę można cofnąć, klikając na link zawarty w każdej wiadomości E-Mail z newsletterem.

c) Korzystając z naszego formularza kontaktowego

 

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu E-Mail, abyśmy mogli skontaktować się z pytającym. Pozostałe informacje można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie.

 

3. Ujawnianie danych

Dane osobowe udostępniane są stronom jedynie w okolicznościach, gdy:

zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. RODO użytkownik wyraził na to zgodę,

ujawnienie zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO jest obowiązkiem związanym z dochodzeniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych i nie ma podstaw, aby zakładać, że użytkownik nie zezwala na ich ujawnienie,

b w przypadku ujawnienia zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c RODO jest to prawnym obowiązkiem,

zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO wymagane jest to w celu rozwiązania stosunków umownych.

 

4. Plliki cookie

Strona używa plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają szkody w urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, z których każdy jest powiązany z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast jesteśmy świadomi Twojej tożsamości. Z jednej strony korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Ponadto w celu poprawy użyteczności używamy również tymczasowych plików cookie przechowywanych w urządzeniu przez określony czas. Odwiedzić ponownie podjąć nasza strona z naszych usług, jest wykrywany automatycznie, że jesteś z nami już i jakie ustawienia i regulacje zrobili, aby nie trzeba wprowadzać go ponownie. Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, która już była u nas. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie. Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f Wymagane RODO. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Możesz jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie, lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Narzędzia analityczne

a) Narzędzia do śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania są oparte na art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania, chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej witryny. Z drugiej strony, używamy środków do wykrywania śledzenia korzystania z naszej strony internetowej w celu dostosowania naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wspomnianego przepisu. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w narzędziach śledzenia.

b) Google Analytics¹

Dla celów dostosowanych projektowania i optymalizacji wykorzystania naszych stron, używamy Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. https://www.google.de/intl/de/about/ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimiczne profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak:

typ przeglądarki / wersja,

używany system operacyjny,

URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

nazwa hosta uzyskującego dostęp do komputera (adres IP),

czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane są do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i zaprojektowania strony internetowej na miarę. Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w zamówieniu. W żadnym wypadku adres IP nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są zanonimizowane. Możliwe jest zapobiegnięcie instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane. Ponadto, użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej, jest on przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. Więcej informacji na temat prywatności związanej z Google Analytics znajdziesz w Centrum pomocy Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

c) Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie zarejestrować wykorzystanie naszej strony i ocenić ją w celu optymalizacji naszej strony internetowej, używamy również śledzenia konwersji Google. W ten sposób Google Adwords ustawi plik cookie (patrz sekcja 4) na twoim komputerze, jeśli użytwkonik dotarł do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google. Wspomniane pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords słyszą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz także odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny https://www.googleadservices.com. Zasady prywatności Google dotyczące śledzenia konwersji można znaleźć tutaj: https://services.google.com/ sitestats/de.html

d) Matomo

Korzystamy z oprogramowania open source firmy Matomo do analizy statystycznej korzystania z witryny. W tym samym celu wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są przesyłane na nasze serwery i podsumowywane w pseudonimowych profilach użytkowania. Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej i umożliwienia projektowania opartego na potrzebach naszej witryny. Informacje te nie będą przekazywane stronom trzecim. W żadnym wypadku adres IP nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są zanonimizowane. Wizyta na tej stronie jest objęta analityką internetową Matomo. Kliknij tutaj https://matomo.org/docs/privacy/ , aby zatrzymać swoją wizytę.

 

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Wtyczki są oznaczone w obrębie naszej witryny internetowej za pomocą logo danego przedsiębiorstwa oraz określenia „Lubię to” lub „Udostępnij”. Podczas odwiedzin stron naszej witryny internetowej zawierających wtyczkę tego typu, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki internetowej i jest przez nią włączana na wyświetlanej stronie. W ten sposób informacja o odwiedzinach użytkownika na naszej stronie internetowej jest przekazywana do tego przedsiębiorstwa. Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane oraz procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, ani cele przetwarzania i okresy przechowywania. Nie dysponujemy również informacjami w zakresie usuwania danych gromadzonych przez dostawcę wtyczki. Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/ lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników. Taka analiza jest dokonywana w szczególności (również w odniesieniu do użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkowników oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywnościach na naszej witrynie. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym w celu realizacji tego prawa należy zwrócić się do dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy użytkownikowi możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszyć ofertę i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla konkretnego użytkownika. Podstawą prawną dla wykorzystywania wtyczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

a) Facebook

Witryna wykorzystuje tagi remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Za pośrednictwem tagów podczas odwiedzin naszej witryny tworzone jest bezpośrednie połączenie między serwerem Facebook a przeglądarką użytkownika. W ten sposób serwer Facebook otrzymuje informacje na temat tego, którą stronę naszej witryny odwiedził użytkownik z danym adresem IP. Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebook. Korzystamy z tych informacji w celu wyświetlania reklam Facebook Ads. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że jako właściciele witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem www.facebook.com/ about/privacy/ . Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

b) Twitter

Na naszej stronie wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Wtyczki Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twitter na naszej stronie. Przegląd przycisków tweeta można znaleźć pod linkiem: https://about.twitter.com/resources/buttons. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, która zawiera wtyczki społeczne, bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twitter jest ustalane. Twitter otrzymuje informacje, że użykownik odwiedził naszą stronę z adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie na przycisku Twittera „tweet”, po zalogowaniu na swoim koncie Twitter, można połączyć zawartości naszych stron na profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twitter. Jeśli nie chcesz, aby Twitter kojarzył Twoją wizytę z naszymi stronami, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter https://twitter.com/privacy

c) Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe ("wtyczki") obsługiwane przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Wtyczki są oznaczone logiem Instagram, na przykład w postaci "Kamery Instagram". Gdy użytkownik odwiedza stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informacje, że przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu na Instagramie lub nie jest zalogowany na Instagramie. Te informacje (w tym adres IP) są wysyłane z przeglądarki bezpośrednio do serwera Instagram w USA i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Instagramie, Instagram może natychmiastowo powiązać wizytę z naszą witryną z kontem na Instagramie. Informacje będą również publikowane na koncie Instagram i wyświetlane kontaktom. Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio mapował dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej na konto na Instagramie, musisz wylogować się z Instagram przed odwiedzeniem naszej witryny. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności https://help.instagram.com/155833707900388 z Instagrama.

d) Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

7. Prawa pokrewne

zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji na temat przetwarzania;

zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

zgodnie z art. 17 RODO każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych naruszałoby postanowienia rozporządzenia RODO, prawo UE lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z art. 21 RB;

na podstawie art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;

• zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. Nie jest możliwe kontynuowanie przetwarzania danych na podstawie zgody na przyszłość i złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub naszego biura.

 

8. Prawo sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij E-Mail na adres anwaltskanzlei.ostrowski@arcor.de.

 

9. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) podczas wizyty w witrynie, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę. Ogólnie jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje zamknięta reprezentacja klucza lub ikona kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

10. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Ta polityka prywatności jest aktualna i ważna od maja 2018 roku. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne, może być konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można przeglądać i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej.

¹ Organy ochrony danych wymagają wykorzystania Google Analytics do zawarcia umowy przetwarzania danych o umowach. Szablon będzie dostępny pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/ de.pdf